Vad är grön el?

Det kan ibland vara förvirrande vad grön el är för något eftersom olika elbolag använder olika begrepp för samma sak. Exakt vad som de olika elbolagen lägger i begreppet “grön el”, “hållbar el” eller “klimatsmart el” varierar dessutom, vilket gör det svårare för dig som kund.

Det som konsument menar med grön el är ofta att elen ska komma från förnyelsebara källor som biobränsle, vatten, vind och sol. Dessa energikällor är både fossilfria och förnyelsebara. Även kärnkraft är fossilfritt, vilket inte kol, olja och naturgas är. Däremot är kärnkraft inte förnyelsebart eftersom källan till energin är uran som är en ändlig resurs. Här kan ett problem uppstå – vissa elbolag kan kalla kärnkraftsel för grön el eftersom den är fossilfri. De flesta kunder vill dock inte ha el från kärnkraft om de önskar “grön el”.

Ursprungsgarantier

Hur elleverantörer, och du som kund, kan veta att elen kommer från en förnyelsebar källa hänger ihop med så kallade ursprungsgarantier. Som namnet antyder garanterar dessa ursprunget på elen. Dessa garantier blir utfärdade för alla typer av elproduktion, inte bara för grön el.

Såhär fungerar ursprungsgarantierna:

  • För varje producerad megawattimme får elproducenterna en garanti
  • Denna ursprungsgaranti visar vilken energikälla som elen har
  • Elproducenten säljer sedan ursprungsgarantierna
  • En elleverantör som vill sälja denna typ av el kan sedan köpa rätt mängd ursprungsgarantier

Med andra ord så köper elleverantören in så många ursprungsgarantier som de vill sälja för den typen av el. När leverantören av el sedan sålt elen till sina kunder blir ursprungsgarantierna annullerade. På så vis garanterar man såväl ursprung på elen som antalet garantier i omlopp.

Billig el – eller grön el

Är det dags för dig att leta efter ett nytt elavtal, och har du förhoppningar om att kunna spara pengar? Då är du inte ensam. Vill du även kunna använda så kallad grön el i ditt hem? Det är du inte heller ensam om då allt fler svenska medborgare vill ha grön och förnyelsebar el i sina uttag.

Ofta ställs billig el och grön el mot varandra. Antingen får du välja det allra billigaste elpriset, eller så får du välja grön el – men till ett högre pris. Det här är som tur var på väg att förändras. Allt fler elbolag erbjuder billigare grön el nu än bara för ett par år sedan. Det här beror på att ju mer efterfrågan på grön el ökar, desto fler elbolag erbjuder grön el. Då ökar konkurrensen och då sjunker elpriserna.

Än idag är dock grön och klimatsnäll el något dyrare än den billigaste elen generellt. Här får du ställa dig frågan vad som är viktigast för dig. Är det viktigaste att spara in några extra hundralappar per år, eller att använda klimatsmart el? För dig med en snäv ekonomi kanske billig el är det självklara valet. Har du dock utrymme för en lite dyrare elkostnad kan du se det som att du gör klimatet och miljön en tjänst när du väljer grön el.

Miljömärkt el

Förutom grön el som är ursprungsmärkt finns också miljömärkt el. Naturskyddsföreningen har “Bra Miljöval”-märkningen som betyder att en elleverantör uppfyller flera miljömässigt fördelaktiga mål. Denna sorts el är inte bara från förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten. Den här sortens el tar också hänsyn till djur, natur och miljö vid produktion och nybyggnation av elproduktionen.

En summa från elkostnaden går till att reparera miljöskador och till att finansiera projekt som syftar till att minska elanvändningen.

Exempel på krav på elproducenter och elleverantörer:

  • Att vindkraft inte ska bli placerad vid skyddade naturområden. Detta för att minska påverkan på djur och natur
  • Bioenergi ska vara FSC-märkt och askan ska återföras till skogen igen för att följa kretsloppet
  • Vattenkraft ska ha ett basflöde så att torrläggningar så att stora konsekvenser som fisk, och andra arter, dödas ska undvikas
  • Solcellspaneler ska efter demontering återvinnas

Priset för Bra Miljöval-el

Exakt kostnad för el märkt med Bra Miljöval beror på elbolaget. Som oftast handlar det dock enbart om några extra ören per kilowattimme.