ADSL bredband

ADSL står för Asymmetric Digital Subsciber Line och är en teknik som erbjuder snabbare anslutningshastighet än vad ett traditionellt internet via uppringda telefonlinjer kunde erbjuda.

Tekniken driver många internetanslutningar runt om i världen och även fast den nya fibertekniken ger snabbare anslutning, är ändå tekniken ett populärt alternativ.

Vad är ADSL ?

Detta är alltså en vidareutveckling av den fasta bredbandsstandarden via telenätet, DSL.

DSL gör det möjligt att överföra data via telenätet men en hög hastighet via bredband via telejacket. Med ADSL innebär det att nedladdningshastighten prioriteras högre än uppladdningstiden.

Hur snabb är hastigheten?

Teoretiskt sätt kan nedladdningshastigheten uppgå till 24 Mbit/ s. Uppladdningshastigheten är å andra sidan lägre och ligger runt 3 Mbit/ s.

Någon fast hastighet kan inte garanteras eftersom hastigheten påverkas av kvaliteten på telefonledningen, längden på ledningen samt avståndet till den närmsta telestationen. Ju närmre desto bättre, såklart.

Hastigheterna som leverantörer anger brukar vara de hastigheterna du får under optimala omständigheter och förutsätter att du har optimala förhållande och att inga störningar sker.

Olika standarder

Tekniken finns i olika standarder den senaste och mest utbredda är mest troligt ADSL2+ som kan ge en maximal hastighet på 28 Mbit/s nedströms och 3,5 Mbit/s uppströms. Även här beror hastigheten på omständigheterna.

Fördelar med ADSL bredband

Även om ADSL levererar lägst hastigheter bland teknikerna för fast bredband, finns det ändå fördelar.

Denna teknik är relativt billig med tanke på att datamängden är obegränsad, du har alltid fri surf. Några andra fördelar är:

  • Går via kopparnätet, vilket innebär stabilitet
  • Funkar bra för streaming
  • Finns fortfarande väldigt utbrett i landet
  • Prisvärt

När kan jag inte få ADSL?

  • Om den närmsta telestationen inte har någon ledig plats.
  • Om en annan operatör använder teleledningen
  • Om din bostad är för långt i från den närmsta telestationen
  • Om två abonnenter delar på telefonledningen.

Det är inte alla operatörer som kan erbjuda dig ADSL bredband. Du kan kontrollera vilka som kan erbjuda sina tjänster genom att ange din bostadsadress till operatören och på så sätt kan du få fram information om de kan erbjuda tjänsten eller inte.

Kommer tekniken att försvinna?

Bredband ADSL är en teknik som funnit länge och är ett bra alternativ där det inte finns möjlighet till fiber. I takt med att fler tekniker växer sig fram och blir tillgängliga så har användandet av denna teknik minskat.

I nybyggnationer är det idag ofta en standard att bygga ut för fiber. Det har både tidigare gjort och håller även på att göras stora satsningar för just fiberutbyggnaden även för andra fastigheter och bostäder runt om i Sverige.

För de som ej har möjlighet till fiber eller tycker att det är för dyrt har det visat sig att mobilt bredband blir mer och mer populärt. Detta är tack vare att denna tekniken är minst lika bra som ADSL tekniken.

Telia håller dessutom på att lägga ner stora delar av kopparnätet som idag gör det möjligt för både ADSL och fast telefoni.